Theo dõi blog này | Một số blog hay nên đọc | Sách mình đang đọc

Nếu các người đã thành tâm muốn biết,thì ta đây cũng sẵn lòng trả lời.
Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới.
Ta, đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

Tìm ta ở , , hoặc .

Blog
Projects